Program Czyste Powietrze. Jak skorzystać w 2023 roku?

Od 3 stycznia 2023r. uruchomiona została nowa wersja programu "Czyste Powietrze", którego celem jest  poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła
i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Program „Czyste Powietrze” funkcjonuje już od kilku lat i do tej pory skorzystało już z niego wiele osób. Warto jednak sprawdzić jak wiele dodatkowych zmian weszło w życie w 2023 roku. Przede wszystkim podniesione zostały progi dochodowe, zwiększono poziom dofinansowania oraz umożliwiono złożenie kolejnego wniosku o dofinansowanie dla tych, którzy już wcześniej skorzystali z Programu.

Do kogo skierowany jest program?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji budynków oraz wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy.

Ile?

Dotacja może wynosić do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. Dodatkowo dla wszystkich poziomów poza wskazanymi limitami dotacja do 1 200 zł na audyt energetyczny.

 

W przypadku zdecydowania się na instalację gazową, zgodnie z założeniami programu można otrzymać dofinansowanie w wysokości od 40 – 45% faktycznie poniesionych tzw. kosztów kwalifikowanych.

Trzeba jednak pamiętać, że zgodnie z założeniami programu wszystkie urządzenia oraz materiały muszą być fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu oraz w przypadku gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa – posiadać deklaracje zgodności urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia „CE” lub „B”). Jeżeli wynika to z przepisów prawa, usługi muszą być wykonane przez osoby lub podmioty posiadające stosowne uprawienia i pozwolenia oraz przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem i normami.


Jeśli szukasz pomocy i chcesz dowiedzieć się więcej jak skorzystać z programu skontaktuj się z nami.

Decydując się na zakup zbiornika  oraz wykonany przez DZWONNIK gaz montaż otrzymasz pomoc w uzyskaniu dofinansowania. 

Sprawdź również: https://czystepowietrze.gov.pl/od-3-stycznia-2023-r-rusza-nowa-wersja-programu-czyste-powietrze/