Rejestracja CRPA

UZYSKANIE WPISU DO CRPA - KROK PO KROKU

1. ZAŁOŻENIE KONTA DLA OSOBY FIZYCZNEJ NA PORTALU PUESC

https://www-2.puesc.gov.pl/

Co musisz przygotować

Żeby założyć sobie konto na portalu musisz przygotować swój numer PESEL.

Jeżeli nie posiadasz obywatelstwa polskiego musisz przygotować numer identyfikacyjny nadany Tobie w kraju, gdzie posiadasz główne obywatelstwo (odpowiednik PESEL), dokument tożsamości (paszport, karta ID, karta stałego pobytu) oraz numer PESEL, o ile go posiadasz.

Jeżeli posiadasz podpis zaufany lub certyfikat kwalifikowany przygotuj się do jego użycia. Jeżeli nie posiadasz podpisu kwalifikowanego lub podpisu zaufanego będziesz musiał potwierdzić dane wprowadzone we wniosku w najbliżej placówce organu celnego.

Jeżeli chcesz sprawdzić jakie dane masz zarejestrowane na portalu przygotuj login i hasło, jakie podałeś w trakcie zakładania konta lub jego użytkowania.

Co musisz zrobić

Żeby założyć konto musisz:

 • wejść na stronę https://www-2.puesc.gov.pl/
 • wybrać przycisk „załóż konto”
 • wypełnić formularz zakładania konta
 • podpisać go podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym,
 • wysłać formularz,
 • potwierdzić chęć założenia konta klikając na link, który zostanie wysłany na adres e-mail podany w trakcie rejestracji.

2. REJESTRACJA PODMIOTU

Jeżeli założyłeś konto PUESC i chcesz reprezentować firmę:

 • musisz ją zarejestrować na PUESC, a jeżeli firma jest już zarejestrowana, sprawdzić czy jej dane są aktualne

a następnie

 • powiązać reprezentanta z firmą.

Aby zarejestrować podmiot:

 • wypełnij, podpisz i wyślij wniosek Rejestracji danych podmiotu
 • przekaż oryginał pełnomocnictwa jeśli jest wymagane wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej do Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

Możesz to zrobić poprzez:

 • przekazanie upoważnienia elektronicznego lub skanu upoważnienia papierowego korzystając z usługi Zarządzaj sprawami i dokumentami.
 • przesłanie pełnomocnictwa elektronicznego, podpisanego elektronicznie przez mocodawcę lub uwierzytelnione elektronicznie przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego, notariusza lub przez osobę uprawnioną przez przedsiębiorcę posiadającego pozwolenie na AEO lub uproszczenia celne na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • złożenie dokumentu w oddziale celnym, urzędzie celno-skarbowym lub delegaturze urzędu celno-skarbowego,
 • przesłanie dokumentów pocztą tradycyjną na adres:

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
Wydział Centralna Rejestracja
ul. Krańcowa 28
61-037 Poznań

Jeżeli chcesz powiązać się z podmiotem jako osoba fizyczna lub prawna:

musisz złożyć wniosek o  Rejestrację, aktualizację reprezentacji.

  • we wniosku zaznaczyć uprawnienie do aktualizacji podmiotu
  • złożyć upoważnienie, w którym prawo do aktualizacji danych podmiotu jest wprost wpisane.

 

3. REJESTRACJA W CENTRALNYM REJESTRZE PODMIOTÓW AKCYZOWYCH

Co musisz przygotować

Do rejestracji w CRPA przygotuj:

 • jeżeli wcześniej złożyłeś już zgłoszenie rejestracyjne na formularzu papierowym przygotuj złożony formularz AKC-R, przy rejestracji do CRPA musisz podać datę rozpoczęcia działalności w akcyzie.
 • przygotuj kody CN zużywanych wyrobów – propan 27 11 12 94, propan-butan 27 11 19 00, 27 11 12, 27 11 13
  • podpis elektroniczny (certyfikat celny, podpis kwalifikowany lub podpis zaufany). Wniosek przed wysłaniem musi zostać podpisany.

Co musisz zrobić