Dzwonnik

Rejestracja CRPA

Uzyskanie wpisu do crpa - krok po kroku

1. Założenie konta dla osoby fizycznej na portalu PUESC

https://www-2.puesc.gov.pl/

Co musisz przygotować

Żeby założyć sobie konto na portalu musisz przygotować swój numer PESEL.

Jeżeli nie posiadasz obywatelstwa polskiego musisz przygotować numer identyfikacyjny nadany Tobie w kraju, gdzie posiadasz główne obywatelstwo (odpowiednik PESEL), dokument tożsamości (paszport, karta ID, karta stałego pobytu) oraz numer PESEL, o ile go posiadasz.
Jeżeli posiadasz podpis zaufany lub certyfikat kwalifikowany przygotuj się do jego użycia. Jeżeli nie posiadasz podpisu kwalifikowanego lub podpisu zaufanego będziesz musiał potwierdzić dane wprowadzone we wniosku w najbliżej placówce organu celnego.
Jeżeli chcesz sprawdzić jakie dane masz zarejestrowane na portalu przygotuj login i hasło, jakie podałeś w trakcie zakładania konta lub jego użytkowania.

Co musisz zrobić

Żeby założyć konto musisz:

2. Rejestracja podmiotu

Jeżeli założyłeś konto PUESC i chcesz reprezentować firmę:

Żeby założyć sobie konto na portalu musisz przygotować swój numer PESEL.

Aby zarejestrować podmiot:
Możesz to zrobić poprzez:

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu Wydział Centralna Rejestracja
ul. Krańcowa 28
61-037 Poznań

Jeżeli chcesz powiązać się z podmiotem jako osoba fizyczna lub prawna: musisz złożyć wniosek o Rejestrację, aktualizację reprezentacji.

3. Rejestracja w centralnym rejestrze podmiotów akcyzowych

Co musisz przygotować

Do rejestracji w CRPA przygotuj:

Co musisz zrobić